Услуги

Експлоатация и техническа поддръжка

За нас SHAPE Water Solutions безупречният сервиз и качествена поддръжка са от изключителен приоритет. Инсталирането, инспектирането и планираната поддръжка са в основата на нашата услуга!

Инсталиране

След подисване на договор нашият сертифициран екип инсталира необходимите модули и извършва калибриране на цялата филтърна система. Тестват се филтрите и правилното дозиране на CO2. След инсталацията се изготвя график за планирано сервизно обслужване.

Уведомяване за профилактика

Ще получите съобщение от нас за предстояща профилактика, с цел договаряне на удобен за Вас ден и час за посещението на техническия ни екип.

Профилактика

В договорения за профилактика ден нашият технически екип ще се яви оборудван с всичко необходимо за инспектиране, профилактика и подмяна на филтри. Ще бъдат подменени и износени части, ако се налага.

Проектиране и оптимизиране

Нашият екип проектира цялостни многокомпонентни филтърни системи, подходящи за новоизграждащи се хотели или хотели в реконструкция, големи ресторанти и многоетажни офиси. 

Ресторант

Водоохладителните филтърни системи, които инсталираме, имат капацитет за студена и газирана вода, както за малки ресторанти, така и за големи, разполагащи с над 400 седящи места. Удобни за използване от персонала, водят до оптимизиране на оперативните процеси.

Хотел

Изграждаме иновативна водоохладителна филтърна система BluLink, при която с едно охладително тяло, монтирано в сервизно помещение, може да захраним няколко етажа и така да осигурим студена и газирана вода за вашите клиенти на обособени на всеки етаж водни станции. Имаме решения за лоби, ресторант, СПА център, конгресен център, служебни помещения за персонала.

Офис

Предлагаме гъвкави решения, както за малки офиси, така и за цели офис сгради. Инсталираме филтърни системи до 100 метра от водоизточника и до 15 етажа.

Прoцес на пречистване на водата

Нашата мисия е осигуряването на качествена вода за вашите клиенти. Съвременните технологии, които използваме, са сертифицирани от редица независими организации!

Пречистената и охладена вода SHAPE Water Solutions надвишава по чистота, безопастност и ползи за здравето качеството на бутилираната вода.

За разлика от бутилираната вода, произведената от филтърните системи на SHAPE Water Solutions вода не е изложена на директна слънчева светлина по време на стотици километри транспортиране и месеци складиране, което крие опасност от  развитие на бактерии. Водата се осигурява чрез затворена система, без застояване и излагане на слънчева светлина и в допълнение се филтрира чрез най-съвременна технология. 

Качеството на водата се гарантира от изключителните стандарти за безопасност и периодична профилактика на системите, които SHAPE Water Solutions прилага.

Инсталираме системите според стандартите на EPDWA ( European Producers and Distributors of Water coolers assn).

Провеждаме регулярна профилактика и подмяна на филтри по предварително съгласуван график.