Намаляване на въглеродните емисии

95 % по-малко вредни емисии с SHAPE Water Solutions

С избора на SHAPE Water Solutions Вие не само демонстрирате вашата отговорна позиция по отношение на опазване на околната среда, а също така със спиране използването на пластмасови бутилки намалявате вредните емисии от производството, транспортирането, складирането и охлаждането на бутилираната вода.

Намаляването на вредното въздействие върху околната среда става все по-важна тема за обществото ни и нашите клиенти и партньори оценяват услилията ни за подобряване в тази посока!

SHAPE Water Solutions Ви дава възможност и Вие да демонстрирате вашата социална отговорност, да бъдете „ по-зелени“ и да подпомогнете опазването на природата като намалите своя въглероден отпечатък.

SHAPE Water Solutions напълно елиминира въглеродните емисии от транспортирането на бутилирана вода и рециклирането на пластмасови бутилки! Вие готови ли сте?