КЛИЕНТИТЕ СА ЛУДИ ПО СВЕЖАТА ГАЗИРАНА ВОДА

Тенденцията в търсенето и консумирането на газирана вода и растежа в потреблението й е изключително забележим в Европа и Северна Америка през последните няколко години. Ако проследим движенито на пазара на газирани напитки ще видим, че газираната вода е един от най-големите двигатели на растежа в индустрията. За разлика от нейния ръст, обаче, продажбите на […]